Архiв номерiв

2019 1 2    
2018 1 2 3 4
2017 1 234
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4

Пошук

 

baner1

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Про журнал

Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки» – наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2008 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 14177-3148ПР від 24.04.2008 р.

ISSN 1813-341X (Print), 2663-8398 (Online)

Фахова реєстрація: журнал включено до переліку фахових видань з філологічних наук (літературознавство) згідно наказу Міністерства освіти і науки України 22.12.2016 № 1604

Розміщення на сайті НБУВ: Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки»

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus International (Республіка Польща), Google Scholar.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Метою журналу «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у сфері філологічних наук

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі філологічних наук;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень серед філологічних наук;

- сприяти розширенню зв'язків Класичного приватного університету з науковими та освітніми спільнотами.

Тематичні розділи журналу:

1. Теорія літератури

2. Історія літератури та сучасний мистецький процес

3. Поетологічні студії

4. Літературна компаративістика та інтермедіальні дослідження

5. Фольклористика, текстологія, джерелознавство

6. Проблеми мовознавства та міжкультурної комунікації

7. Магістеріум

8. Наукові есеї

9. Події, огляди, рецензії.