Архiв номерiв

2019 1 2    
2018 1 2 3 4
2017 1 234
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4

Пошук

 

baner1

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Авторам

Завантажити правила оформлення статей

Скачать правила оформления статей

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 4/2019 на електронну пошту редакції
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  до 8 листопада включно необхідно направити:

- довідку про автора;

- статтю;

- відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання реквізитів).

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату.

Зверніть увагу! Кількість статей, що увійдуть до номеру, обмежена - 20 статей.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Лучко_стаття, Лучко_довідка про автора, Лучко_реферат, Лучко_квитанція.

Авторські примірники журналу «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 8 січня 2020 року.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації становить 500 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакційна колегія журналу перевіряє кожну статтю на плагіат, а також здійснює її внутрішнє анонімне рецензування, після проходження якого автору буде надіслано підтвердження з реквізитами для оплати публікаційного внеску.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова двома мовами (мовою статті та англійською мовою); обсяг анотації – мінімум 1800 символів (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- прізвище та ініціали автора (-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) та назва статті;

- текст статті;

- список літератури;

- анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Контакти:

Редакція наукового журналу «Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки»

Класичний приватний університет

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: 068 56 64 829

Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.humanities.stateandregions.zp.ua